Sporten bij Gezinsbond Nijlen

Gezinsbond Nijlen heeft ook een gezinssportclub, aangesloten bij Gezinssport Vlaanderen (koepelfederatie) en erkend door de gemeente Nijlen. We overlopen even al ons aanbod:

Zumba lessen Gezinsbond Nijlen

Zumba-lessen, door Evelyn Van Gansen

Op woensdagavond van 20 uur tot 21 uur kan je deelnemen aan Zumba-lessen, gegeven door gediplomeerd lesgeefster Evelyn Van Gansen.
Gratis proeflessen op 5 oktober 2022 en 11 januari 2023.

De lessen vinden plaats in de grote zaal van Gemeenschapscentrum 't Dorp (Berlaarsesteenweg 2 te Kessel) vanaf oktober 2022 tot en met juni 2023: elke woensdagavond (behalve tijdens de schoolvakanties en de laatste woensdag voor de kerstvakantie en de laatste woensdag voor de zomervakantie). In totaal kan je aan 30 lessen deelnemen indien je dat wenst. We werken met tienbeurtenkaarten (of eventueel vijfbeurtenkaarten).

Prijs tienbeurtenkaart: 75 euro | prijs vijfbeurtenkaart: 45 euro
(inclusief lidmaatschap Gezinssport Vlaanderen + verzekering)

Meer info over de zumbalessen vind je in het menu bovenaan op onze website bij "activiteiten". Hier vind je ook alle informatie over hoe je kan inschrijven/aanmelden. Wie wenst deel te nemen, moet vooraf alles in orde brengen (in functie van de verzekering voor deelnemers).

 

Knuffelturnen Gezinsbond
Gezinsbond Nijlen - sportclub Gezinssport Vlaanderen

Knuffelturnen

Knuffelturnen is een plezierige manier van bewegingsopvoeding. De reeks richt zich op peuters van 1,5 tot 2,5 jaar of kleuters van 2,5 tot 4 jaar, samen met één van hun (groot)ouders. De relatie tussen peuter en (groot)ouder staat hierbij centraal. Het samen bewegen, voelen, genieten en ontspannen is het uiteindelijke doel. Knuffelturnen is gebaseerd op de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne.

Tijdens het ‘knuffelturnen’ wordt gewerkt aan de motorische, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Het kind leert sociaal zijn en omgaan met anderen. Door de omgang met anderen leert het rekening houden met en zich aanpassen aan de andere en leert het vertrouwen opbouwen. Het ontdekt nieuwe dingen en krijgt een positiever zelfbeeld (‘Kijk, wat ik al kan!’). Het leert ook luisteren, begrijpen en opdrachten omzetten in bewegingen. Knuffelturnen heeft een positieve invloed op de (groot)ouder-kind relatie.

In het najaar worden er nieuwe reeksen gepland. We maken binnenkort de nodige data bekend.

 

Danskamp zomervakantie

Tijdens de eerste week van de zomervakantie organiseert Gezinsbond Nijlen i.s.m. Thomas Everix en zijn dansteam een danskamp voor 8-16 -jarigen. Een ganse week krijgen de kinderen in kleine groepen enkele dansen aangeleerd en is er tussendoor tijd voor spel, sport en creatieve activiteiten. Op vrijdag wordt er een heuse dansshow gegeven voor ouders, broers, zussen, grootouders, ...

In 2023 zal het danskamp plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag 3 tot en met 7 juli 2023.

Danskamp Gezinsbond Nijlen