Knuffelturnen voor peuters - vijfdelige reeks

Volzet

Knuffelturnen is een plezierige manier van bewegingsopvoeding. Deze reeks richt zich op peuters van 1,5 tot 2,5 jaar, samen met één van hun (groot)ouders. De relatie tussen peuter en (groot)ouder staat hierbij centraal. Het samen bewegen, voelen, genieten en ontspannen is het uiteindelijke doel. Knuffelturnen is gebaseerd op de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne.

Locatie

Nijlen 2560 Kerkeblokken 7 Turnzaal Goezo! Kerkeblokken

Je volgt het knuffelturnen als één lessenreeks van vijf sessies (telkens met één begeleidende (groot)ouder per deelnemer - die mag wisselen tijdens de reeks). De reeks start op 2 oktober 2021 en eindigt op 30 oktober 2021.

Er mogen maximum 8 duo's kind/(groot)ouder deelnemen. De sessies knuffelturnen worden gegeven door een erkende begeleider van Gezinssport Vlaanderen. Tijdens het ‘knuffelturnen’ wordt gewerkt aan de motorische, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Het kind leert sociaal zijn en omgaan met anderen. Door de omgang met anderen leert het rekening houden met en zich aanpassen aan de andere en leert het vertrouwen opbouwen. Het ontdekt nieuwe dingen en krijgt een positiever zelfbeeld (‘Kijk, wat ik al kan!’). Het leert ook luisteren, begrijpen en opdrachten omzetten in bewegingen. Knuffelturnen heeft een positieve invloed op de (groot)ouder-kind relatie.

Praktisch

Doelgroep
Families
Voor wie?
Iedereen
Prijs
52.50

Per les betaal je 10,50 euro voor deelname van kind en (groot)ouder; verzekering via Gezinssport Vlaanderen inbegrepen. Wie lid is van de Gezinsbond, krijgt 10 euro spaarkorting op de volledige lessenreeks, op de lidkaart geplaatst, tijdens de lessenreeks zelf.

Inschrijven

Inschrijven via mail (gezinsbondnijlen@gmail.com) - na inschrijving krijg je een bevestiging van inschrijving en een uitnodiging tot betaling.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons.

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.

Meer activiteiten