Knuffelturnen voor peuters - vierdaagse reeks

Volzet

Knuffelturnen is een plezierige manier van bewegingsopvoeding. Deze reeks richt zich op peuters van 1,5 tot 2,5 jaar, samen met één van hun (groot)ouders. De relatie tussen peuter en (groot)ouder staat hierbij centraal. Het samen bewegen, voelen, genieten en ontspannen is het uiteindelijke doel. Knuffelturnen is gebaseerd op de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne.

Locatie

Nijlen 2560 Kerkeblokken 7 Turnzaal Goezo! Kerkeblokken

Je volgt het knuffelturnen als één lessenreeks van vier sessies (telkens met één begeleidende (groot)ouder per deelnemer - die mag wisselen tijdens de reeks). Opgelet: de reeks start op 11 januari 2020 en eindigt op 8 februari 2020 - op 1 februari 2020 is er géén les.

Er mogen maximum 7 duo's kind/(groot)ouder deelnemen. De sessies knuffelturnen worden gegeven door een erkende begeleider van Gezinssport Vlaanderen. Tijdens het ‘knuffelturnen’ wordt gewerkt aan de motorische, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Het kind leert sociaal zijn en omgaan met anderen. Door de omgang met anderen leert het rekening houden met en zich aanpassen aan de andere en leert het vertrouwen opbouwen. Het ontdekt nieuwe dingen en krijgt een positiever zelfbeeld (‘Kijk, wat ik al kan!’). Het leert ook luisteren, begrijpen en opdrachten omzetten in bewegingen. Knuffelturnen heeft een positieve invloed op de (groot)ouder-kind relatie.

Praktisch

Doelgroep
Families
Voor wie?
Iedereen
Prijs
44.00

Per les betaal je 11 euro voor deelname van kind en (groot)ouder; verzekering via Gezinssport Vlaanderen inbegrepen. Wie lid is van de Gezinsbond, krijgt 8 euro spaarkorting op de volledige lessenreeks, op de lidkaart geplaatst, tijdens de lessenreeks.

Inschrijven

Inschrijven via mail (gezinsbondnijlen@gmail.com) - na inschrijving krijg je een bevestiging van inschrijving en een uitnodiging tot betaling.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons.

Deelnemen

Contacteer ons voor verdere vragen.

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.

Meer activiteiten

Wo Feb 05
Locatie

Nijlen

Wo Feb 26
Locatie

Nijlen