Knuffelturnen voor kleuters

Knuffelturnen is een plezierige manier van bewegingsopvoeding. Deze reeks richt zich op kleuters, van 2,5 tot 4 jaar (schoolgaande kleuters dus), met één van hun (groot)ouders. De relatie tussen peuter en (groot)ouder staat hierbij centraal. Het samen bewegen, voelen, genieten en ontspannen is het uiteindelijke doel. Knuffelturnen is gebaseerd op de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne.

Locatie

Nijlen 2560 Kerkeblokken 7 Turnzaal Goezo! Kerkeblokken

Je volgt het knuffelturnen als één lessenreeks van vijf sessies (telkens met één begeleidende (groot)ouder per deelnemer - die mag wisselen tijdens de reeks). Er mogen maximum 10 duo's kind/(groot)ouder deelnemen. De sessies knuffelturnen worden gegeven door een erkende begeleider van Gezinssport Vlaanderen. Tijdens het ‘knuffelturnen’ wordt gewerkt aan de motorische, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Het kind leert sociaal zijn en omgaan met anderen. Door de omgang met anderen leert het rekening houden met en zich aanpassen aan de andere en leert het vertrouwen opbouwen. Het ontdekt nieuwe dingen en krijgt een positiever zelfbeeld (‘Kijk, wat ik al kan!’). Het leert ook luisteren, begrijpen en opdrachten omzetten in bewegingen. Knuffelturnen heeft een positieve invloed op de (groot)ouder-kind relatie.

De reeks loopt van 21 september tot en met 26 oktober 2019. Er is geen les op zaterdag 19 oktober 2019! De vijf lesdagen vinden dus plaats op 21/09 + 28/09 + 05/10 + 12/10 + 26/10.

Praktisch

Doelgroep
Kinderen (1j - 12j)
Voor wie?
Iedereen
Prijs
50.00

Per les betaal je 10 euro voor deelname van kind en (groot)ouder; verzekering inbegrepen. Wie lid is van de Gezinsbond, krijgt 10 euro spaarkorting op de volledige lessenreeks, op de lidkaart geplaatst.

Inschrijven

Inschrijven via mail (gezinsbondnijlen@gmail.com) - na inschrijving krijg je een bevestiging van inschrijving en een uitnodiging tot betaling.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons.

Deelnemen

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.